Mer informasjon Rallycross / Lisens

E-post: rallycross@bilsport.no

Startnummer 2017 (oppdatert 19.09.2017)

Rallycross er en hastighetskonkurranse på permanent bane med delvis fast dekke. Det kjøres NM i alle klasser unntatt junior som kjører Rallycross Junior Cup.

Klasser
  • Rallycross Junior (teknisk reglement § 310)
  • Supernasjonal t.o.m 1600 cm³ (teknisk reglement § 309)
  • Supernasjonal 1600 – 2000 cm³ (teknisk reglement § 309)
  • Supernasjonal t.o.m 2400 cm³ (teknisk reglement § 309)
  • Supernasjonal over 2400 cm³ (teknisk reglement § 309)
  • Supercars/Åpen klasse: Super Cars, Div ½ samt gruppe B (inkludert biler med utgått homologering, også biler utgått fra gr. B, tidligere Div. 2 biler. (teknisk reglement § 311)
  • Nasjonal Rallycross (NRC) (teknisk reglement § 312)

Førerlisens hastighet
Krav: Ved fullført Hastighetskurs (teori og praksis) blir det utstedt debutantlisens m/debutantkort. Som praksis godkjennes også 4 fullførte bilcrossløp (siste 2 år). Debutanter må starte i minst 2 approberte stevner i Norge. Stevnets juryleder skal på forhånd ha mottatt deltagerens debutantkort. Dersom kjøringen godkjennes påfører juryleder/løpsleder debutantløpet på kortet. Det kan godkjennes to heat (påskrifter) pr. stevne. Etter 4 påskrifter om godkjent debutantkjøring, sendes lisensen og debutantkortet til NBF. Disse erstattes da av ordinær lisens. Det er kun kjøring i heat/finaler som godkjennes. Bakkeløp blir ikke godkjent.

En debutant kan ikke løse internasjonal lisens.

Rallycross junior
Rallycross junior kan delta med biler etter teknisk reglement for supernasjonal inntil 1600 ccm. Deltakere skal delta på H-lisens kurs, og gjennomføre praksiskjøring med instruktør fra NBF. Deltaker i rallycross junior klassen skal ved konkurranser ha med ledsager.
Fra det året en fyller 15 år, kan en delta på organisert trening.
Fra det året en fyller 16 år og til og med det året en fyller 21 år kan en delta i konkurranse og organisert trening i juniorklassen eller klasse for biler t.o.m. 1600 ccm og 1600 – 2000 ccm.

Ledsagerlisens
Alle utøvere under 18 år må ha med seg en ledsager med ledsagerlisens. Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn. Ledsager melder på deltageren og har det fulle ansvar for denne under løpet. Innehaver av ledsagerlisens kan kun anmelde en fører i et løp med mindre utøverne er søsken. I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to utøvere. Enhver personlig lisens er gyldig som ledsagerlisens. Se Generelle bestemmelser art. 9.4.

Vognlisens
Enhver deltagende bil må ha vognlisens ved deltagelse i trening og løp. Vognlisensen utstedes hos NBF. Ved utstedelse av vognlisens må årskontroll og søknadsskjema fremlegges.

Ved eierskifte eller ved nybygd bil må årskontroll sendes inn til NBF sammen med søknadsskjema.
Ved fornyelse av vognlisens kan kun årskontrollen sendes inn til NBF.

Reklamelisens
Ønskes reklame på kjøretøyet må dette angis i søknad skjema. Reklameretten angis som en påtegning på vognlisensen.
Reklamen er en engangsavgift på bilen helt til det byttes eier. Ny eier må da kjøpe ny reklamerett.

 

TRANSPONDER I RALLYCROSS
Det er krav om personlig transponder i NM og Rallycross Jr. Cup rundene i RC

Transpondere med nødvendig tilbehør kan kjøpes hos Gundersen Motorsport AS (norsk importør av Mylaps): http://www.gundersenmotorsport.no/lopsbil/mylaps-transpondere

eller bestilles hos AMB:  http://www.amb-it.com/sports-transponders-c-22_24.html