Du må lese gjennom og skrive under på at du har forstått arrangørens regler.

FLAGG/LYS REGLER:

 • GULT LYS/FLAGG: Hindring eller fare i kjørefeltet, ro ned og vis hensyn ovenfor hindret og funksjonærer. Mangel på hensyn vil føre til svart flagg.
 • RØDT LYS/FLAGG: Stort hinder i kjørefeltet (ulykke, oljesøl etc.). Ned i gangfart og kjør inn i depot.
 • SORT FLAGG: Kjør rolig inn i depot for å oppsøke funksjonær ved startflata. Du har kjørt uforsvarlig og/eller det er feil ved din bil (løse hjul, lekkasjer, brann etc.). Gjentatte feil og/eller brudd på kjøreregler vil føre til beslagleggelse av kjøretillatelse og/eller bortvisning (bestemmes etter alvorlighetsgrad).
 • RUTETE LYS/FLAGG: Det er slutt på etappen din, kjør rolig inn i depot.

GENERELLE REGLER:

 • 0,0 i promilla for både fører og passasjer.
 • Kjøring skal skje i henhold til vegtrafikkloven.
 • Vis hensyn ved forbikjøring, du som er bak har ansvaret.
 • Bruk speilene, vis hensyn og slipp fram om de bak ønsker å kjøre forby.
 • KUN fører i bil under breisladd konk.
 • Kjør i gangfart i depotområdet.
 • Endringer i programmet kan oppstå.
 • Heldekkende klær av flammehemmende materiale er påbudt.
 • Hjelm for bruk i motorsport er påbudt.

Brudd på regler vil få konsekvenser etter alvorlighetsgrad. (Advarsel, beslagleggelse av kjøretillatelse, bortvising og anmeldelse).